Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor Spirit of Yoga

Welkom bij Spirit of Yoga. Door gebruik te maken van onze website en onze diensten stemt u in met deze algemene voorwaarden. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze diensten gebruikt.

 1. Algemeen

  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten aangeboden door Spirit of Yoga.
  • Door gebruik te maken van onze website en diensten, gaat u akkoord met deze voorwaarden.
  • Wij behouden ons het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen. Wijzigingen worden van kracht zodra ze op de website zijn geplaatst.
 2. Diensten

  • Spirit of Yoga biedt verschillende yogalessen, workshops en andere gerelateerde diensten aan.
  • De inhoud van onze lessen kan variĆ«ren afhankelijk van de instructeur en de aard van de les.
 3. Aanmelding en Betaling

  • Aanmelding voor lessen en workshops gebeurt via Yogibit.
  • Betaling dient vooraf te worden voldaan via de aangeboden betaalmethoden.
 4. Gezondheid en Veiligheid

  • Deelnemers dienen de instructeur te informeren over eventuele gezondheidsproblemen of blessures voor aanvang van de les.
  • Deelnemers nemen deel aan lessen op eigen risico. Spirit of Yoga is niet aansprakelijk voor eventuele blessures of gezondheidsproblemen die tijdens of na de lessen optreden.
 5. Gedragsregels

  • Respecteer de instructeur en andere deelnemers.
  • Kom op tijd voor de lessen.
  • Mobiele telefoons dienen tijdens de lessen op stil of uit gezet te worden.
 6. Privacy

  • Wij hechten veel waarde aan de privacy van onze deelnemers. Persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld met derden zonder uw toestemming, behalve wanneer dit wettelijk vereist is.
  • Voor meer informatie over hoe wij omgaan met uw gegevens, zie ons privacybeleid.
 7. Aansprakelijkheid

  • Spirit of Yoga is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan persoonlijke eigendommen die worden meegenomen naar onze locatie.
  • Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van onze diensten, tenzij deze schade te wijten is aan opzet of grove nalatigheid van onze kant.
 8. Klachtenprocedure

  • Eventuele klachten over onze diensten kunnen worden ingediend via info@spiritofyoga of 0651455119.
  • Wij streven ernaar om klachten binnen 14 dagen te behandelen.
 9. Toepasselijk Recht

  • Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
  • Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Door gebruik te maken van onze diensten en website, erkent u deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en ermee akkoord te gaan. Voor vragen of meer informatie kunt u contact met ons opnemen via info@spiritofyoga of 0651455119.

Dank u voor uw vertrouwen in Spirit of Yoga.